ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LOGIX controler 742C χρονικό με προγραμματισμό

762C ογκομετρικό με προγραμματισμό

Ποσότητα ρητίνης 125 – 225
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 2,42 kg
Διάγραμμα Απόδοσης

Διάγραμμα Απόδοσης