ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

LOGIX controler 740C χρονικό, 760C ογκομετρικό742C χρονικό με προγραμματισμό762C ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα ρητίνης 5 – 75
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 1,8 kg
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ