ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LOGIX controler 764F ογκομετρικό με προγραμματισμό έως 6 παράλληλα συστήματα.
Ποσότητα υλικού 100 – 700 kg
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 12,3 kg
Διάγραμμα Απόδοσης

Διάγραμμα Απόδοσης