ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LOGIX controler 742F χρονικό με προγραμματισμό

762F ογκομετρικό με προγραμματισμό

Ποσότητα υλικού 5 – 125 kg
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 2,42 kg
Διάγραμμα Απόδοσης

Διάγραμμα Απόδοσης